Budowa układu skłonecznego

Układ słoneczny jest układem planetarnym, w skład którego wchodzi Słońce oraz powiązane z nim osiem ciał niebieskich, które są planetami. Ponadto w obrębie układu słonecznego należy wyróżnić ponad sto sześćdziesiąt księżyców, planety karłowate, planetoidy, meteoroidy, komety oraz pył międzyplanetarny.

Obiekty krążące wokół słońca zostały podzielone na kilka grup. Wyróżnia się planety, planety karłowate oraz pozostałe, niewielkie ciała układu słonecznego. Nieformalnie natomiast stosuje się klasyfikację na cztery strefy. Wewnętrzny układ słoneczny zawiera planety skaliste oraz pas planetoid, natomiast w obrębie zewnętrznego układu znajdują się ciała pozostające poza głównym pasem planetoid.

Powstanie i ewolucja układu słonecznego miało miejsce 4,6 miliarda lat temu. Szacuje się, że to właśnie w tym czasie doszło do zapadnięcia się części molekularnego obłoku, a wydarzenie to stało się przyczyną formowania Słońca oraz pozostałych planet. Informacje o gwieździe centralnej układu są szczególne istotne. Układ słoneczny wciąż ewoluuje, a w przyszłości może istnieć w nieco innej postaci. Słońce może stać się czerwonym olbrzymem, powiększając wielokrotnie swoją średnicę.

Charakterystyka poszczególnych planet jest możliwa dzięki zbadaniu przez astronomów regionów układu słonecznego. Układ słoneczny zawiera cztery skaliste planety (Merkury, Wenus, Ziemia, Mars), gazowe olbrzymy (Jowisz, Saturn, Uran, Neptun) praz pięć planet karłowatych. W ich obrębie wyróżnia się między innymi planetę Pluton.

Tylko niektóre planety posiadają naturalne satelity, nazywane księżycami. Ziemski księżyc i księżyce innych planet są otoczone charakterystycznymi pierścieniami, składającymi się z pyły kosmicznego. Wszystkie planety, ciała niebieskie oraz najbliższe gwiazdy okrążają słońce z kierunkiem przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Istnieją jednak wyjątki, takie jak chociażby kometa Halleya.

Ruch ciał niebieskich został zbadany i opisany przez Jana Keplera, który jest również twórcą prawa ruchu planet. Badacz ten zastanawiał się również co to jest droga mleczna i co to jest materia międzyplanetarna. Według Keplera każde ciało niebieskie porusza się po elipsie, a Słońce znajduje się w jednym z ognisk elipsy. Im ciało szybciej się porusza, tym bliżej słońca prawdopodobnie się znajduje.

Obecnie naukowcy prezentują różne ciekawostki o układzie słonecznym. Tworzonych jest także wiele wizualizacji układu słonecznego, ale zazwyczaj ukazują one planety i ich orbity w podobnej od siebie odległości. Takie modele mogą okazać się przydatne, kiedy nie wiemy jak przygotować prezentację na temat układu słonecznego.